Personal

rosannalund korttidshem


Personalen på rosannalund


Vi som driver korttidshemmet har under många år arbetat med barn i behov av särskilt stöd inom skolan, på fritidshem, inom barnomsorgen och på behandlingshem.

Anna Pehrsson


Anna är utbildad undersköterska och har arbetat inom äldrevården, förskolan, på resursskola och på fritidshem.


Anna gillar alla former av skapande verksamhet och hon ser alltid till att barnen har en extra trevlig och inbjudande miljö att komma till. När Anna är i ”farten” doftar det ofta nybakt och hon är en utmärkt kock!
Tomas Rosberg


Tomas är utbildad barnskötare och har arbetat på grundskolor/fritidshem och på behandlingshem för ungdomar.Tomas kommer alltid till rosannalund med ett glatt och skämtsamt humör som smittar av sig. Tomas är intresserad av idrott och sällskapsspel som han gärna sysselsätter sig långa stunder med.

Jörgen Westerlund


Jörgen är utbildad fritidspedagog och har varit verksam på skolor och fritidshem i Ekerö kommun och Stockholm stad.


Jörgens stora intresse är idrott och friluftsliv. Jörgen ser till att barn och personal kommer ut på bandymatcher, fem-kamper och kortare vandringar i vår härliga miljö.


Jörgen har huvudansvaret för kontakterna med LSS-handläggarna.